ایتالیا(8 روز)

توضیحات

برنامه سفر

DAY PORT ARRIVAL DEPARTURE ACTIVITY*
1 18:00 Docked
2 07:00 17:00 Docked
3 13:00 19:30 Docked
4 At Sea
5 10:00 20:00 Docked
6 08:00 18:00 Docked
7 09:00 18:00 Docked
8 09:00 Docked

Cruise Ship: MSC FANTASIA

مشخصات کابین‌های داخلی:

1-تخت دو نفره را می توان به دو تخت یک نفره (در صورت درخواست) تبدیل کرد. كمد لباس. حمام با دوش و سشوار.2-تلویزیون تعاملی ، تلفن و گاوصندوق. اتصال Wifi در دسترس است (با پرداخت هزینه). مینی بار و تهویه مطبوع.3-سطح تقریبی 17 متر مربع.

مشخصات کابین‌ها با دید اقیانوس:

1-تخت دو نفره را می توان در دو تخت یک نفره (در صورت درخواست) تبدیل کرد. كمد لباس. حمام با دوش یا وان و سشوار.2-تلویزیون تعاملی ، تلفن و گاوصندوق. اتصال Wifi در دسترس است (با پرداخت هزینه). مینی بار تهویه مطبوع.3-سطح تقریبی از 18 تا 21متر مربع.