ایتالیا،فرانسه،اسپانیا(5 روز)

توضیحات

برنامه سفر

AY PORT ARRIVAL DEPARTURE ACTIVITY*
1 17:00 Docked
2 13:00 20:00 Docked
3 08:00 18:00 Docked
4 09:00 17:00 Docked
5 08:00 Docked

مشخصات کابین‌های داخلی:

1-تخت دو نفره را می توان به دو تخت یک نفره (در صورت درخواست) تبدیل کرد. كمد لباس. حمام با دوش و سشوار.2-تلویزیون تعاملی ، تلفن و گاوصندوق. اتصال Wifi در دسترس است (با پرداخت هزینه). مینی بار و تهویه مطبوع.3-سطح تقریبی از 13 تا 16 متر مربع.

مشخصات کابین‌ها با دید اقیانوس:

1-تخت دو نفره را می توان در دو تخت یک نفره (در صورت درخواست) تبدیل کرد. كمد لباس. حمام با دوش یا وان و سشوار.2-تلویزیون تعاملی ، تلفن و گاوصندوق. اتصال Wifi در دسترس است (با پرداخت هزینه). مینی بار تهویه مطبوع.3-سطح تقریبی از 12 تا 20متر مربع.