جنوا با قدمت 5000 سال قبل از میلاد، شهری بندری در سواحل دریای مدیترانه و شمال غربی ایتالیا که از 2000 سال قبل از میلاد دریانوردان یونانی در ان مستقر شدند.جنوا  زادگاه کریستف کلمب،برای قرن ها به دلیل نقش اصلی آن در تجارت دریایی مشهور می‌باشد.جنوا خانه برخی از چشمگیرترین سازه ها و کاخ های اروپا است که بسیاری از آنها به قرون وسطی برمی گردد. بندری پر رونق در شمال ایتالیا ، منطقه تاریخی با کوچه های پرپیچ و خم است که به کاخ های رنسانس ، کلیساهای جامع کاتولیک روم ، موزه های هنری و پیازهای زیبا منتهی می شود.جنوا زادگاه پستو است و تقریباً در هر رستوران این شهر ایتالیایی یافت می شود.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.