فرم‌های سفارت ایتالیا و مدارک مورد نیاز آن را مطابق ویزای درخواستی خود از این قسمت دانلود کنید و در روز وقت ملاقات همراه با بقیه مدارک تحویل ویزامتریک بدهید. 1-فرم‌های درخواست ویزا و همچنین فرم‌های دعوتنامه توریستی وتجاری باید به زبان انگلیسی و یا ایتالیایی بدون هرگونه خط خوردگی و با خط خوانا کامل شود.

2-فرم دعوتنامه توریستی باید توسط دعوت کننده تکمیل و تصویر آن به همراه سایر مدارک  برای میهمان ارسال گردد.

3-فرم دعوتنامه تجاری باید توسط شرکت ایتالیایی تکمیل و تصویر ان به همراه سایر مدارک برای میهمان ارسال گردد.

4-برای درخواست ویزای توریستی و تجاری باید فرم درخواست ویزای شینگن را تکمیل کنید.

5-برای درخواست ویزای ملی باید فرم درخواست ویزای ملی تکمیل گردد.

 

 

درصورتی‌که مدت زمان ویزای درخواستی کمتر از 90 روز باشد(سفر توریستی یا تجاری)

باید ویزای نوع C (شینگن ) و در صورتیکه بیشتر از 90 روز باشد باید ویزای ملی (D)  از سفارت درخواست گردد.

6-لیست تمام مدارک مورد نیاز برای هر مورد ویزا بر اساس لیست ارائه شده در سایت امورخارجه ایتالیا تنظیم شده است .

7-نامه Nulla osta که برای بعضی درخواست بعضی از ویزاها ضروری می‌باشد باید از اداره مهاجرت ایتالیا در شهری که متقاضی قصد اقامت در آن را دارد، درخواست شود.

8-برای درخواست ویزای توریستی با دعوت نامه باید مدارک اقامت دعوت کننده پرمسو و کارت ادینتیتا بهمراه قرارداد محل اقامت دعوت کننده ارائه شود.

9-برای درخواست ویزای تجاری علاوه بر دعوت نامه از شرکت ایتالیایی ، مدارک اقامت دعوت کننده و روزنامه شرکت ایتالیایی باید پیوست مدارک شود.