Category Archives: دانستنی های ایتالیا

چرا برج پیزا کج شد ؟

برج پیزا

شاید بارها برج کج پیزا به گوشتان خورده باشد و از خودتان بپرسید مگر می‌شد برجی کج باشد و سقوط نکته؛ و یا سوا لاتی مانند این، راستی چرا این برج کج شده است؟ آیا این برج کج طراحی‌شده بود؟ آیا کج شدن برج به خاطر یک اشتباه محاسباتی در طراحی برج بوده است یا